t
 
Cho thuê xe KV car Praha
oXe cá nhân uXe tải bXe buýt nhổ kChuyển đổi
Bảng giá Điều kiện Liên hệ
Cho thuê dài hạn

Cho thuê xe
+420 602 357 027


Liên hệ

Chi nhánh Praha
SAPA - PTD CAR
Libušská 319/126
142 00 Libuš

+420 602 357 027
+ 420 724 682 646
email: thuexe@kv-car.cz

hình thức liên lạc

Mục được đánh dấu * là bắt buộc.

© KV car s.r.o.

Trung tâm: KV car s.r.o., Kiliánská 231, 252 06 Davle, IN: 274 33 013, VAT: CZ27433013

Đường giây nóng
cho khách hàng:
+420 602 357 027,

URL: www.kv-car.cz,
E-mail: thuexe@kv-car.cz

Liên kết: Xe đạp Praha a Davle